Kom och få insikter i interkulturella skillnader och hur vi överbryggar dem.

Se inbjudan nedan för anmälan.

Inbjudan 3 feb 2015