Expats & Global Families

Vill ni att ert företag ska vara en attraktiv arbetsgivare för globala talanger?

Vill du vara säker på att uppdragstagarens anpassning till Sverige ska vara så smidig som möjligt, för allas bästa?

Vill ni försäkra er om att han eller hon inte avbryter uppdraget i förtid, utan stannar kvar?

Om detta är vad ni önskar – låt oss hjälpa er!

För att hjälpa er att uppnå dessa mål erbjuder vi s.k. Relocation-utbildning och coaching.

Våra utbildningar för expats består av en dags interkulturell utbildning med möjlighet till coachingsamtal som stöd i anpassningsprocessen. Utbildningarna utformas efter klientens behov och era önskemål.

Kontakta oss för mer information.

6 + 3 =