Globalt ledarskap i den digitala eran

Är du i chefposition och arbetar över kulturgränserna? Kanske leder du ett multikulturellt team?

Vill du veta hur du engagerar ditt team genom digitala kanaler och kommunikation?

Skulle du vilja optimera kommunikation och samarbete på distans?

Arbetar du i en platt organisation där du är under tidspress att leverera? 

Om du passar in i den här beskrivningen är det här ledarskapsprogrammet för dig!

Globalisering och digitalisering är drivkrafter som tillsammans leder till en arbetsmiljö präglad av mångfald och komplexitet.

De gamla ledarskapsmetoderna och modellerna är inte längre kompatibla i detta nya landskap. Ledare kommer behöva finna nya vägar att hantera de utmaningar och optimera de möjligheter som nu står till buds.

Programmet omfattar fyra dagar uppdelat på två tillfällen, men kan självfallet anpassas efter era behov och tidsramar.

Detta mycket interaktiva utbildningsprogram kommer förse dig med:

En högre nivå av kulturell intelligens för ett mer inkluderande ledarskap

Sätt som du bäst kan utnyttja digitala kommunikationsverktyg för att stärka ditt ledarskap

Förmågan att engagera och motivera ditt virtuella och multikulturella team i den digitala eran

Förhållningssättet och verktygen som du behöver i vardagen för att göra ett positivt avtryck

Möjligheten till fruktsamt utbyte med andra ledare

 

 

 

Kontakta CueMe för mer information.

5 + 10 =