Global Mobility Academy

Vill ni att ert företag ska vara en attraktiv arbetsgivare för globala talanger?

Vill du vara säker på att uppdragstagarens anpassning ska vara så smidig som möjligt, för allas bästa?

Vill ni försäkra er om att han eller hon inte avbryter uppdraget i förtid, utan stannar kvar?

Om detta är vad ni önskar – låt oss hjälpa er!

Global Mobility Academy är ett samarbete mellan Charlotta Brynger, CueMe och Pia Moberg, Japco. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi erbjuda solida, relevanta och flexibla expat-utbildningar.

Våra utbildningar förbereder uppdragstagaren och hans eller hennes familj inför en flytt till Sverige eller från Sverige till utlandet. Vi erbjuder en introduktion till landet/regionen som täcker både affärskultur och det vardagliga livet i ett nytt samhälle och sammanhang. Målet är att förse utbildningsdeltagarna med de bästa förutsättingarna för en smidig start i sitt nya land.

Våra utbildningar anpassas efter behov och önskemål, och kan levereras digitalt när så önskas.

Vi är globala och kan erbjuda stöd för expats över hela världen, delvis i samarbete med kvalificerade interkulturella utbildare med landsexpertis.

Kontakta oss för mer information.

8 + 3 =