Om oss - CueMe

Grundat av Charlotta Brynger

Din partner för interkulturell kompetens

Charlotta Brynger startade CueMe efter 16 år i olika länder där hon själv många gånger upplevde kulturkrockar och dess förvirrande konsekvenser. Hon inser att hade hon varit bättre förberedd hade många av situationerna kunnat hanterats mer produktivt.

CueMe har i dag ett globalt nätverk av Partners och Associates som täcker alla de stora marknaderna.

Vi strävar efter att alltid förse våra klienter med utbildning och stöd av högsta kvalitet på ett trevligt och inbjudande sätt. Vi är lyhörda för kundens behov och utbildningarna designas därefter, både gällande innehåll och typ av utbildning.

Vår stil är lösningsinriktad. Varje utbildnings- eller coachingstillfälle ska mynna i en handlingsplan och varje kund ska känna att CueMe finns med dem i det långa perspektivet. Att utveckla interkulturella förmågor och omsätta dem i praktiken är trots allt en process som tar tid. Nöjda kunder som återkommer är det bästa betyg vi kan få och ständigt vår målsättning.