Vad kan vi göra för dig

 

Interkulturell utbildning &coaching

Utbildningarna är interaktiva och ger användbara kunskaper för att navigera andra kulturer än ens egen. Kunskapen gynnar både relationer, samarbeten och har ett tungt strategiskt värde. Utbildningen är värdefull för alla i internationell verksamhet. Eftersom det tar tid att utveckla interkulturell kompetens och man ofta behöver stöd med sina dagliga utmaningar erbjuds även coaching, både individuellt och i grupp.

All utbildning anpassas efter de behov och den situation som föreligger.

Utbildningarna täcker hela världens kulturer. När det krävs landsspecifik kunskap på detaljnivå tas vid behov landsexpertis in. Utbildningarna ges på svenska eller engelska.

Några exempel på utbildningsinnehåll:

Utbildningar

Mångfald och inkludering
 • Vad är mångfald?
 • Stereotyper och fördomar
 • Hur motverka stereotyper och fördomar
 • Hur skapa en inkluderande kultur och mervärde av mångfald
 • och mer…
Kulturell intelligens
 • Kulturbegreppet
 • Medvetenhet och mindset
 • Förstå kulturella skillnader
 • Hur kultur påverkar kommunikation och samarbete över gränserna
 • och mer…
Leda multikulturella team
 • Att effektivt leda det mångkulturella teamet
 • Motivation
 • Skapa förtroende
 • Kommunikationsstilar och feedback
 • Utmaningar specifika för det virtuella teamet
 • och mer…
Det välfungerande multikulturella teamet
 • Samarbete över kulturgränserna
 • Bygga förtroende
 • Kommunikationsstilar och feedback
 • Överbrygga skillnader och skapa mervärden
 • Utmaningar specifika för det virtuella team
 • och mer…
Handel över kulturgränserna
Marknadsspecifik eller generell utbildning för säljare och inköpare

 • Introduktioner och möten
 • Beslutsfattande
 • Presentationer och förhandling
 • Etikettsregler
 • och mer…
Kvinna och/eller ung – framgångsrik internationellt
 • Sanningar och myter
 • Effektiv kommunikation
 • Att stärka sin status över kulturgränserna
 • och mer…
Lands- eller regionspecifikt fokus
Valfritt land eller marknad, landsexperter finns tillgängliga.

 • Skillnader och likheter mellan de i utbildningen aktuella kulturerna
 • Effektivt samarbete och kommunikation
 • Introduktioner, möten och beslutsfattande
 • Förhandlingar och avtal
 • och mer…

Program

CAP-Cultural Agility Program
Global Leadership in the Digital Era
Global Mobility Program

Vänligen kontakta CueMe för ytterligare information eller bokning.

Följande uttalande vittnar om vikten av interkulturell utbildning:

Om jag hade fått kulturell utbildning under mina 20 år långa internationella karriär, skulle jag haft större självkännedom, kunnat mer om andra kulturer och att vända nationella skillnader mer effektivt till mervärde. Människor lämnas att lista ut allt på egen hand, de gör misstag, ställer till med missförstånd och förlorar förtroenden.

Problem som sedan måste lösas, vilket kostar tid och som kan påverka resultatet hos vilket företag som helst på främmande mark, eller leder till en förlorad affär.

Forskning visar att många sammanslagningar misslyckas på grund av kulturskillnader (både på nationell och på företagsnivå)

Jag har upplevt konsekvenserna av det då jag ledde några joint ventures i Östeuropa, ibland oerhört plågsamma upplevelser för de inblandade.

Kulturell medvetenhet behöver vara på agendan för varenda företag som gör affärer på en marknad utanför sin egen!