Global Leadership i den digitala eran

Att leda över kulturgränserna

Globalisering och digitalisering skapar tillsammans en företagsmiljö som är alltmer diversifierad och komplex. Pandemin har ökat takten på en utveckling som redan gick fort. En ny verklighet står för dörren och vi måste vara snabba både att ta del av den och att anpassa oss till den. 

De flesta av de gamla ledarskapsmodellerna och metoderna är redan passé, de fungerar helt enkelt inte i den nya snabbt skiftande tillvaron. Som ledare behöver man ha nya verktyg och anamma nya tillvägagångssätt för att ta sig an de utmaningar och möjligheter finns idag och som kommer i morgon.

Dagens ledare behöver utveckla och behärska fler sociala förmågor. Veta hur man skapar relationer, påverkar och motiverar personer med olika kulturell bakgrund är essentiellt. Liksom att skapa tillit och psykologisk trygghet i multikulturella team. Man behöver förstå mekanismerna för en inkluderande arbetsmiljö där empati råder. Därtill, och inte minst aktuellt, är hur man leder ett team på distans.

Kontakta oss för ytterligare information eller bokning.