Interkulturella utbildningar & utveckling

Vi erbjuder faciliterade sessioner och interaktiva utbildningar. Syftet är att ge utrymme för reflektion och incitament till utveckling och förändring. Deltagarna förses även med användbara kunskaper för att navigera andra kulturer än den egna. Insikterna gynnar både relationer, samarbeten och har ett tungt strategiskt värde. Utbildning är värdefull för alla i internationell verksamhet, oavsett funktion och marknad. I och med att utveckla kulturell intelligens är en process, erbjuds även coaching som stöd i de dagliga utmaningarna.

All utbildning anpassas efter de behov och den situation som föreligger, och täcker hela världens kulturer. När det krävs landsspecifik kunskap på detaljnivå tas vid behov landsexpertis in. Utbildningarna ges främst på svenska eller engelska men andra språk är möjliga.

Några exempel på utbildningsinnehåll

Kulturell intelligens

Kulturell medvetenhet och att besitta förmågan att hantera kulturella olikheter, är avgörande när man arbetar över kulturgränserna.

Det välfungerande multikulturella teamet

Den här utbildningen fokuserar på kommunikation och samarbete i det multikulturella teamet. Den fokuserar också på de avgörande faktorerna för att ta till vara på olika perspektiv och erfarenheter och hur man skapar nya, kärnfulla och unika arbetssätt tillsammans.

Mångfald, inkludering & Tillhörighet

Mångfald är ett faktum, inkludering är den handling som ska leda till att alla känner sig lika värderade. Tillhörighet är känslan vi vill uppnå, genom psykologisk trygghet och tillit. Hur kan vi hantera fördomar och antaganden och istället skapa en miljö där man är trygg och delaktig? Svaren får ni här. 

Kön och ålder – Status i ett internationellt perspektiv

Kön och ålder är starkt förknippat med status och vissa egenskaper i många kulturer. Något som kan upplevas rätt frustrerande när man kommer från ett väldigt jämlikt land. Här tittar vi närmare på vad man kan göra för att höja sin status och bäst hantera möjliga förväntningar.

 Handel över kulturgränserna

Att förstå kulturen när man har kunder, leverantörer och samarbetspartners i en annan marknad, eller ska in på en ny, är avgörande. Marknadsspecifikt eller globalt fokus.

Kulturförändring inom team eller organisation

Förändra kultur kan man bara göra tillsammans, och startar i en förståelse för våra olika perspektiv och gemensamma mål. Kärnvärden måste översättas till handlingar för att bli allmänt begripliga. Vi använder Culture Helix©-modellen som bas för processen.

Leda multikulturella (virtuella) team

Den här utbildningen är del av Global Leadership Program, med fokus på att leda, motivera och skapa tillit i det multikulturella och oftast virtuella teamet.

  Från friktion till innovation

I ett multikulturellt team finns många perspektiv och erfarenheter representerade. Hur överbryggar vi kulturskillnader på bästa sätt, och hur tar vi bäst till vara på den resurs som skillnader utgör för att skapa nya innovativa lösningar? Här får man praktiskt tillämpbara verktyg och insikter i hur man kan gå tillväga.

Konfliktlösning

Konflikter är inte nödvändigvis något ont. De kan vara gnistan som startar innovativa processer och de kan till och med stärka relationer. Men då måste de först lösas. Bäst är att agera tidigt, men då krävs både kunskap om hur man hanterar dem, och att ha en plan. Är olika kulturer inblandade behöver man ytterligare insikter. Den här utbildningen ger er verktygen och kunskapen. 

Våra program

$

Global leadership i den digitala eran

$

CAP - Cultural Agility Program

$

Global Mobility Academy

Vänligen kontakta CueMe för ytterligare information eller bokning!

Om jag hade fått kulturell utbildning under mina 20 år långa internationella karriär, skulle jag haft större självkännedom, kunnat mer om andra kulturer och att vända nationella skillnader mer effektivt till mervärde. Människor lämnas att lista ut allt på egen hand, de gör misstag, ställer till med missförstånd och förlorar förtroenden.

Problem som sedan måste lösas, vilket kostar tid och som kan påverka resultatet hos vilket företag som helst på främmande mark, eller leder till en förlorad affär. Forskning visar att många sammanslagningar misslyckas på grund av kulturskillnader (både på nationell och på företagsnivå). Jag har upplevt konsekvenserna av det då jag ledde några joint ventures i Östeuropa, ibland oerhört plågsamma upplevelser för de inblandade.

Kulturell medvetenhet behöver vara på agendan för varenda företag som gör affärer på en marknad utanför sin egen!

Detta uttalande vittnar om vikten av interkulturell utbildning