Global Skills

 Utveckling för ledare, team och organisationer

Vad vi kan göra för er

Vi hjälper er till mer framgångsrika internationella relationer och samarbeten. Både inom er organisation och med affärspartners ute i världen. Med rätt interkulturell kompetens kommer ni stärka era viktiga yrkesmässiga relationer.

 

Vad är kultur?

Kultur definieras som de normer och värderingar som vi är formade av genom vårt ursprung. Det är reglerna för det sociala spelet. Ofta reflekterar vi inte över dem utan tar dem för givna. De är osynliga för oss och svåra att identifiera.

Kultur är också i ständig förändring. Kulturens komplexitet gör att vi behöver specifika förmågor för att kunna hantera den.

Varför är Kulturell Intelligens viktigt?

Att behärska Kulturell Intelligens ger utrymme för en mångfald av perspektiv. Det leder till mer fruktsamma relationer och högre produktivitet. Men även kreativitet och en gynnsam bas för innovativa processer. Samtidigt bör påpekas att ingenstans kan brist på kulturell kompetens ha sådana dyrköpta konsekvenser som i affärer och i arbetslivet. 

Nästa steg

Vi erbjuder ledarskap- och teamutveckling från Kulturell Intelligens till Kulturförändring, skräddarsydda efter era behov. Vi finns i Göteborg, Sverige med en global räckvidd. 

Se våra utbildningar här

Våra tjänster

Globalt Ledarskap i en digital tid

Utbildningsprogrammet globala ledare inte kan vara utan. Den ultimata verktygslådan för Kulturell Intelligens.

CAP – Cultural Agility Program

Öka produktiviteten, kreativiteten och graden av inkludering i ert internationella team.

Cultural Integration & Transformation

Fånga synergierna för framgångsrika internationella M&A med vårt unika tillvägagångssätt

Andra utbildningar och insatser

Ta en titt på våra aktuella tjänster och utbildningar för individer och team.

Global Mobility Academy

Utbildning och stöd för ledare, expats och organisationer.  

Culture Helix©-modellen

Charlotta Brynger,
Grundare av CueMe

Charlotta Brynger, Cueme

Våra kunder hanterar dagligen en komplex global miljö och snabba skiften . Tiden då rätt var rätt, och fel var fel, är sedan länge förbi. Nu krävs självinsikt och självledarskap för att kunna hantera snabba beslut och en otydlig morgondag.

Mer än någonsin behöver vi ha kännedom om våra svagheter och styrkor, våra värderingar och reaktioner, likväl som att vi behöver kunna skifta perspektiv. Kort sagt, vi behöver ett Globalt Mindset. Detta eftersom smidiga samarbeten och effektiv kommunikation är av stor strategisk betydelse för affärsverksamhet och internationell samverkan i dag. Dessutom är det roligt och givande, för i slutändan handlar det om oss människor!