Global Skills

 

Utveckling för ledare och team

CueMe

Uniting Cultures in a Professional World

CAP-Cultural Agility Program

Ett utbildningsprogram för dig som vill arbeta smartare över kulturer

Global Leadership in the Digital Era

Ett utbildningsprogram för globala ledare

Global Mobility Academy

Utbildning för expats och mobila familjer

Vad vi kan göra för dig

Vi hjälper dig till mer framgångsrika internationella relationer och samarbeten, både inom din organisation som med affärspartners ute i världen. Med interkulturell kompetens vinner du tid och resurser, och undviker onödiga missförstånd som kan kosta viktiga affärsrelationer.

Varför är interkulturell kunskap så viktig?

Ingenstans kan brist på kunskap om olika kulturer ha sådana konsekvenser som i affärer och i arbetslivet. Detta vare sig man överväger en ny marknad eller vill hålla sitt internationella teams prestationer på hög nivå. Om man vill förstå vad som krävs för framgångsrika presentationer och förhandlingar, eller bara för att rusta sig inför internationella uppdrag.

Vad är kultur?

Kultur definieras som de normer och värderingar som vi är formade av genom vårt ursprung. Det är reglerna för det sociala spelet. Ofta reflekterar vi inte över den, vi tar dem för givna. De är osynliga för oss och svåra att identifiera.

Vad näst?

Vi erbjuder interkulturell utbildning och coaching från interkulturell medvetenhet till skräddarsydd specifik utbildning anpassad efter funktion, marknad och situation.

Här finner du några förslag.
CueMe är licensierad partner till CultureActive Ltd – ett profilverktyg för individ och team.

Charlotta Brynger, grundare av CueMe

Våra kunder hanterar dagligen en komplex global miljö och snabba skiften . Tiden då rätt var rätt, och fel var fel, är sedan länge förbi. Nu krävs självinsikt och självledarskap för att kunna hantera snabba beslut och en otydlig morgondag. 

Mer än någonsin behöver vi ha kännedom om våra svagheter och styrkor, våra värderingar och reaktioner, likväl som att vi behöver kunna skifta perspektiv.  Kort sagt, vi behöver ett Globalt Mindset, eftersom smidiga samarbeten och effektiv kommunikation är av avgörande betydelse. CueMe kan förse dig med en solid bas och att stärka dina globala förmågor kommer vara en givande upplevelse både på det personliga planet såväl som i din yrkesroll. Ett Globalt Mindset är av stor strategisk betydelse för affärsverksamhet och internationell samverkan i dag.