Cultural Agility Program – CAP

Utveckling för multikulturella team

Multikulturella team har en enorm potential. Forskning visar om och om igen hur dessa team är avsevärt mer produktiva än heterogena team. När ett spektrum av perspektiv och bakgrunder tas till vara på rätt sätt, kan ren magi uppstå som leder till ökad kreativitet, innovativa processer och nya effektiva tillvägagångssätt. Dock händer inte detta av sig självt.

Det är avgörande att vara medveten om hur vi förhåller oss till andra sätt att tänka än våra egna och att besitta förmågan att se saker från andras perspektiv. Den här medvetenheten krävs av hela teamet, som aldrig är starkare än sin svagaste länk. Samarbete är av avgörande betydelse, idag mer än någonsin.

I det här programmet bereds möjlighet att utforska ert teams starka tillgångar, och hur man utnyttjar dem på bästa sätt, samtidigt som man i samförstånd skapar ny vass praxis. Ni förses med verktygen och metoderna för att utveckla och bibehålla ett högpresterande team i en arbetsmiljö präglad av inkludering och empati. 

I korthet, CAP tar deltagarna från omedvetet till medvetet och från abstrakt till konkret. Programmet är interaktivt och faciliteras, samt kretsar runt äkta situationer relevanta för deltagarna.

Kontakta oss för ytterligare information eller bokning.

CAP - Cultural Agility Partner, CueMe