Global Mobility Academy

Har ni anställda från andra länder eller på utlandsuppdrag?

Vi är specialister på kultur och interkulturella utbildningar, och hjälper er och era expats i sitt nya uppdrag genom en unik tjänst med ett 360 graders perspektiv. 

Era medarbetare förbereds kulturellt för de utmaningar som följer på att ha ett internationellt uppdrag, vare sig de placeras ute i världen eller kommer till Sverige. Med fokus på både yrkesroll och privatliv, blir de blir trygga och effektiva på plats i sin nya position.

Vi erbjuder en tjänst baserad på de fem kritiska expat-faserna – innan avfärd, ankomst i nytt land, vardagen i den nya kulturen, innan återfärd, hemkomst alternativt vidare till ett annat utlandsuppdrag. 

Vi hjälper mottagande organisation att integrera den nyanställda med medföljande i Sverige. Det finns också många fördelar med kulturellt kompetensutveckla övriga kollegor för att säkerställa ett produktivt och inkluderande arbetsklimat.

Det är ingen hemlighet att ett uppdrag som avbrutits för tidigt är kostsamt för arbetsgivaren och ett misslyckande för den anställde. Därför är det av vikt att fokusera i lika delar på de tre dimensionerna: individ, familj och organisation.

Vi har även väl fungerande strukturer för att behålla sina kompetenta medarbetare då de som varit utomlands kommer tillbaka.

 

Vårt unika 360 graders koncept

  • Skräddarsydda interkulturella utbildningar och coachingstöd för expatrioten, både för det nya landet och den nya rollen.
  • En Global Mobility Plan vi upprättar en plan för varje expat, som hjälper berörda chefer och HR att kontinuerligt behålla kontakten med den utsända medarbetaren. För att inte riskera att förlora sin medarbetare vid hemkomsten, hjälper det att ha en plan för att tillvarata dennas nyvunna kompetens och erfarenheter.
  • Stöd för organisationer som tar in expats – vi stödjer er med hur man bäst integrerar en nyanställd från en annan kultur på arbetet och i privatlivet. Hur man får välfungerande multikulturella team, samt vad som krävs för att leda anställda med olika kulturell bakgrund. 

Tilläggstjänster för expats:

  • Coachingstöd inför och under utlandsvistelsen
  • Löpande interkulturell kompetensutveckling anpassad efter behov
  • Språkutbildning – Swedish for Executives & Business English

Tilläggstjänster för organisationen:

  • En Global Mobility-plan
  • HR/chefsanpassad utbildning om expats och leda över kulturer
  • Utbildning i att arbeta framgångsrikt i multikulturella team
The Global Mobility Academy
The Global Mobility Academy

Global Mobility Academy är ett samarbete mellan Charlotta Brynger, grundare av CueMe och Pia Moberg, grundare av Japco. Genom att sammanföra vår långa erfarenhet och kompetenser kan vi erbjuda en solid, relevant och modern relocation-tjänst. Vi erbjuder tjänsterna digitalt, i fysiska träffar eller hybridform.

Våra tjänster anpassas alltid efter våra kunders behov, och kan levereras oavsett var man befinner sig. Genom vårt globala nätverk har vi tillgång till landsexperter från alla världens marknader. Vår bas är i Göteborg, Sverige.

Kontakta oss för mer information.

Besök Japco’s hemsida

CueMe

Ett 360-koncept för Global Mobility