Want to be inspired?

Oct 26, 2017 | News

New addition! You can now book the talk Transform Friction into Innovation, on how to overcome natural biases and make use of cultural differences to unlock creativity and performance.

Nyhet! Nu kan du boka föreläsningen Från friktion till Innovation
. Här får du veta hur vi kan hantera vår inbyggda misstänksamhet, vilka är vanliga missförstånd när olika kulturer samarbetar, och hur olikheterna kan leda till innovation istället för irritation och konflikter.

Contact CueMe for more information.