Det är mycket man behöver tänka på som företagare när man vidgar sin verksamhet utanför landets gränser. I Min Firmas senaste nummer på temat Global Marknad delar jag med mig av några goda råd på vägen. Att samarbeta och kommunicera med andra kulturer kräver förberedelser och ett öppet sinne.

 

 

Rubrikerna till de tre råden är:

  1. Ha respekt för olikheter
  2. Läs på om landet och kulturen
  3. Bygg upp en relation

Mer läser du här:

http://www.unionen.se/sites/default/files/min_firma_nr_4_2016_global_marknad.pdf