Uncategorized

Diversity and recruitment

Diversity and recruitment

To attain true inclusion and diversity intercultural awareness is needed, but also, at least as important, less of the abstract and more of the concrete. Many large Swedish companies are required by law to report on what steps they take to assure diversity within...

read more
Multikulturella team – vägen till framgång

Multikulturella team – vägen till framgång

I en värld där globaliseringstakten är hög och människor i allt högre grad flyttar för att utbilda sig, hitta nya jobbmöjligheter, arbeta inom andra delar av samma internationella företag eller för att hitta en drägligare och tryggare tillvaro, ökar antalet...

read more