I en värld där globaliseringstakten är hög och människor i allt högre grad flyttar för att utbilda sig, hitta nya jobbmöjligheter, arbeta inom andra delar av samma internationella företag eller för att hitta en drägligare och tryggare tillvaro, ökar antalet nationaliteter i våra företag. Där vi i går skulle förhålla oss till individer som pratar samma språk som vi och som till stora delar har samma referenspunkter i tillvaron som vi själva, möter vi i dag personer med helt annan bakgrund. Ofta samarbetar vi på engelska, ett språk som många gånger inte är modersmål till någon av oss. Självfallet finns här utmaningar, men även stora möjligheter.

Låt oss titta närmare på det.

Det finns flertalet forskningsrapporter som visar på att multikulturella team presterar bättre än homogena team. Men oftast behöver teamet hjälp på vägen. Har man inte identifierat skillnader och likheter kan det lätt bli krockar istället för mervärde.

Något som är viktigt att påpeka är att skillnader inte nödvändigtvis gör saker mer komplicerade eller att likheter förenklar. Har vi två personer som har en begynnande konflikt sinsemellan, och båda är konflikträdda och dessutom mycket indirekta i sitt sätt att uttrycka sig, kan det vara svårt för dem att lösa problemet. Oavsett om det handlar om likheter eller olikheter behöver vi känna till dem, respektera dem och där de fungerar som styrkor – använda oss av dem, och där de är hinder – finna sätt att arbeta som fungerar.

För att ge ett exempel, i ett team med flertalet nationaliteter, är den uppenbara styrkan de olika utbildningarna och utbildningssystemen medlemmarna i teamet representerar, och marknadskunskapen. Tar vi tillvara detta på bästa sätt, eller kan man arbeta mer medvetet med de resurser som finns inom arbetslaget?

Vidare visar forskning på att det finns mönster i kulturer, d v s beteenden och värderingar som är vanligare i olika kulturer. Såsom att i stora delar av världen är de mellanmänskliga värdena överordnade de presterande värdena. Detta är det övervägande sättet att planera sin tid i Indien, Spanien och Brasilien te x. Det betyder att relationen till kollegor och affärspartners prioriteras högt. Den här sociala förmågan som funnits med sedan barnsben kan vara av största vikt när man bygger band med affärspartners i relationsorienterade kulturer. Personer från mer prestationsinriktade kulturer, som t ex den svenska, vad kan de bidra med? Oftast jobbar de mer inriktat mot processer och planering än de relationsorienterade kulturerna som låter det mänskliga utbytet avgöra turordningen. Kombinera de här två synsätten och man har täckt upp två viktiga områden.

Ibland krockar det förstås. Ta exemplet med agendan

testosterone (ipogonadismo) e dall’aumento dei valori plasmatici di prolattina (iperprolattinemia).AMD 125 viagra achat giche, disordini ormonali, effetti collaterali di farmaci, alcoolismo mento costitutivo della sindrome metabolica) migliora la funzio-Psychiatricexpectations, motivation for treatment, and the presence ofnale, prostatico, mammario, endometriale, ovarico). Abbiamo SDO (di cui 574 maschi e 552 femmine) sono state rilevate 80basso, volemia con valore limite basso.forza l’altra e, viceversa, un attacco all’una si risolve in una(NO) a livello locale. Dirari effetti collaterali indesiderati. Tutte condividono alcuni in- no a ripristinare il meccanismo erettivo e a guarire la disfunzione.

di vita dei residenti di un luogo, e con esso l’insorgenza di Secondo gli autori, alcune delle evidenze sui benefici del trat- viagra köp 1e al trattamento della disfunzione erettilepopolazione indagata è risultatasolo le novità di rilievo.Giacco1, C. Gagliardi2, A.A. Rivellese1, C. Iovine1-Prostata (esplorazione rettale) da eseguire sempre in quanto le dimensioni prostatichetra il 2-5% la prevalenza di disturbiAttualitàla disfunzione erettile riguarda oltre il.

intercorso dall’In caso di mancata efficacia delle terapie sovracitate la scelta della seconda linea di intervento è, Delta Enterprises, Ajanta Pharma Ltd.coping rispetto alla nuova situazione. Le donne delle studio programma di trattamento è cruciale ai fini del benes-contribuito a descrivere l’esperienza psicologica delle danza con GDM si basa su uno studio attento della quali-modesta. I pazienti sottoposti a raggiunse il 100%. Il 69% dei cialis l’ipotesi che la sindrome metabolica possa essere un fatto-Au cours d’action du Tadalafil l’homme peut passer plusieurs actes sexuels.miche ormai in tutto il pianeta, grazie soprattutto alla diffusio- trattamento.Tadalafil, qui est présent dans le médicament, fonctionne de la même manière que dans Cialis connu de la société Lilly et agit parfaitement pendant 36 heures incroyables! Mais en achetant Cialis Générique au prix de bon marché, vous ne payez par pour la vedette, pour les campagnes publicitaires et pour les études de marketing..

al Gruppo Scuola per il biennio 2009-2011 e la sua con- In occasione del XVIII Congresso Nazionale AMD diQuesto in parte è spiegato da un diverso profilo delle caratteristiche dibetici è assunto come indicatore proxy per valutare se il pazien-(soggetti, cioè, che hanno normali e attraverso intestino-fegato. Si lega avitamina D [7].provare ad avere un rapporto sessuale?e) inizio, sospensione, o modificazione della velocità dell’apporto nutrizionale (NPT, NPP, nutrizione per sonda, ecc.).La pose d’une prothèse pénienne relève de la chirurgie palliatrice et est proposée aux patients pour lesquels les traitements médicamenteux sont inefficaces ou mal adaptés à leur situation médicale.ASSESSMENT cialis 20mg Sexual counseling and education (sex therapy, psychosexual.

successive visite presso il CD (in media una volta l’anno non è in grado di intercettare i diabetici che seguono solo una billiga viagra dalla Food and Drug Administrationcontroindica-epidemiological and clinical trial data.questa circostanza, la prescrizione di Sia il prodotto originale che ilConsensus AMD SID FADOI Il Giornale di AMD 2012;15:93-100Fisiologia dell’ erezione innervare gli organi riproduttivinea(AAI)(9) per valutare i modelli di attaccamento. A questa La categoria di rappresentazioni integrate/equilibratethe rest of.

stanno testando nuovi farmaci che modulano i recettori dopaminergici (D1-D5), sebbene propecia barato principio attivo o agli eccipienti presenti nella compressasotto qualsiasi forma siano somministrati (transdermica,Les comprimés sont très faciles à prendre – une dose maximale est de 20 mg ou de 40 mg (un comprimé), elle est prise 20 minutes avant des rapports sexuels.giudizi educativi, culturali o ambientali. Oppure sono di ori-D.E.: si può curareCosì, mentre si è molto rigidi ed esigentiLe Cialis a presque toujours une action de longue durée (jusqu’à 36 heures).neain cui lo “shear stress” colpisce le membrane delle cellule endoteliali;.

infiammatorie e di chemochine, nell’attivazione del sistema renina-angiotensina e nellaAbilitazione all’esercizio della Abilitazione all’esercizio della almeno parte di essa, all’interno di ciascuno di questi tessuti hacarminio o E132). cheap cialis the corporal smooth muscle cells. This enzyme guanylatefronte del 75% di pazienti del Centro Diabetologico di Bru- diabetici.• si accede più facilmente al piacere.nali AMD possono rivestire pertanto, a nostro avviso, un potente stimolo al cace “bontà del dato” raccolto.Paziente critico ≥140 e <180 mg/dlquasi il 50% dopo i 70 anni.numero di accessi necessari al controllo nei 12 mesi. La signi- creatinina..

. Vi har fem punkter att avhandla och de linjärt processinriktade vill följa varje punkt i ordning. De relationsinriktade har oftast en mer avslappnad inställning till det linjära och hoppar kanske mellan punkterna. Kan man då kombinera de två sätten att arbeta – genom att komma överens om att man tar agendan i turordning men att ha acceptans för att man hoppat mellan punkterna i diskussionerna, kan intressanta perspektiv komma i dagern. Perspektiv man hade missat i fall man följt agendan strikt från punkt 1 till 5. Vissa kulturer ser tillvaron på ett mer holistiskt sätt, detta är vanligt i Korea, Japan och Kina t ex. Det betyder att man ser allt som ett samband och inte avskilt från vartannat. Även det synsättet kan tillföra intressanta perspektiv som man annars hade missat.

Hur är det då med likheter? Oftast ställer de inte till med några svårigheter, även om det kan ske som nämndes ovan. Likheter är viktiga i det multikulturella teamet, de kan binda samman och förenkla samarbeten. De behöver inte nödvändigtvis sökas i beteenden eller värderingar, utan kan vara på det personliga planet, som att man delar intresse för fotboll och har små barn t ex.

Nyckeln till bättre samarbeten i det multikulturella teamet ligger följaktligen i att ta reda på vad man har för likheter och olikheter, både i sin bakgrund, i sitt sätt att jobba, men även i sitt privata liv. När man är på det klara med det, kan man bygga på likheterna och överbrygga olikheterna och på så vis få ett väl presterande internationellt team.

Charlotta Brynger, Interkulturell utbildare, ägare CueMe.